Hoe werkt leerplicht?

Hoe werkt leerplicht?

Hoe werkt de leerplicht in Nederland?

Sinds 1900 is er in Nederland een leerplichtwet voor kinderen die in Nederland wonen. De leerplicht is ingesteld om het recht op onderwijs voor elk kind te kunnen waarmaken. Elk kind krijgt op deze manier de kans om later een baan te krijgen en zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Wat houdt die leerplichtwet in? Voor wie geldt die wet?

 

Vanaf welke leeftijd geldt de leerplichtwet?

De leerplichtwet geldt voor kinderen tussen de vijf en zestien jaar. De eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden, moet hij naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze vier jaar zijn, maar dit is niet verplicht. De leerplichtwet verloopt als een kind zestien jaar is. Hij of zij moet dan nog wel het schooljaar afmaken. Als een kind tussen de zestien en achttien jaar is, geldt er een kwalificatieplicht, waarin een kind een diploma moet behalen. Dit geldt niet voor kinderen die al in bezit zijn van een havo-, vwo- of MBO- (minimaal niveau 2) diploma.

 

Geldt de leerplicht voor alle kinderen?

Alle ouders zijn verplicht om hun kinderen naar school te sturen als ze tussen de vijf en zestien jaar zijn. Dit geldt niet alleen voor Nederlandse kinderen, maar ook voor de nieuwkomers, bijvoorbeeld asielzoekers. Er gelden uitzonderingen op de leerplichtwet, bijvoorbeeld wanneer een kind door lichamelijke of psychische redenen niet in staat is om onderwijs te volgen. Wanneer een kind een bruiloft of een begrafenis heeft, krijgt het ook vrijstelling van de leerplicht. Thuisonderwijs is in de leerplichtwet niet geldig.

Wat gebeurt er bij verzuim?

Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de aanwezigheid van kinderen op scholen. Wanneer een kind langer dan drie dagen zonder iets te melden niet op school verschijnt, is een school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt dan contact op met het kind en vraagt naar de reden voor het verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim krijgen de ouders meestal een boete. Wanneer een kind ouder dan twaalf jaar is, kan het kind zelf een boete of een taakstraf krijgen.

Zijn er uitzonderingen?

In uitzonderlijke gevallen mag een kind verzuimen voor een vakantie. Dit geldt wanneer zijn ouders verplicht moeten werken in alle vakanties. Dit geldt voor ouders die een beroep hebben in de vee-industrie of horeca. De regels rondom dergelijke vakanties zijn echter aangescherpt.

Reacties zijn gesloten.